SkolPuls

SkolPuls är en molntjänst för elevadministration som tillsammans med Office 365 och Teams även är en lärplattform. SkolPuls är rollbaserat och utgår från användarens uppgifter och mål. Fokus är på aktuell status och måluppfyllnad.

Puls

Pulsen visar om eleven uppfyller kraven vad gäller kunskapsutveckling och personlig utveckling

Elevmatris Elevpuls

Microsoft 365

SharePoint

Klassrum, kursrum och personalrum

Teams

Portfolio

OneDrive

Schema och närvaro

Aktuellt schema

Elevschema Lärarschema Salschema Klasschema

En sammanställning av senaste tidens närvaro.

Elevnärvaro

Flaggade lektioner

Se de lektioner som har flaggats för prov, läxor studiebesök mm.

Flaggade lektioner